Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor de Themabijeenkomst op 12 december 2016.

Er geldt voor deze bijeenkomst een maximum van 20 deelnemers. U ontvangt zo spoedig mogelijk van het secretariaat een bericht of u op de deelnemerslijst geplaatst bent of dat u wellicht op de reservelijst bent geplaatst.

Indien u onverhoopt verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk dinsdag 6 december 2016 bij het secretariaat te melden via secretariaat@vasmo.nl.