Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Het bestuur van VASMO komt op onderstaande data in 2017 bijeen:

 

Donderdag 29 juni

Donderdag 7 september

Donderdag 21 september

Donderdag 26 oktober

Donderdag 7 december