Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldingsformulier 25 jarig Jubileum VASMO - 15 april 2015 -  Lisse

Dit jubileum wordt speciaal en uitsluitend voor onze VASMO leden georganiseerd.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik breng om 10.30 uur graag een bezoek aan de bloementuin
Ik lunch om 12.30 uur graag mee
Opmerkingen