Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier extra VASMO Algemene Ledenvergadering vrijdag 17 juni 2016

Deze ALV is uitsluitend bedoeld voor onze VASMO leden.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik ben aanwezig bij de ALV