Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier VASMO Algemene Ledenvergadering vrijdag 18 november 2016

Deze ALV is uitsluitend bedoeld voor onze VASMO leden.

 

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik ben aanwezig bij de ALV
Ik maak voorafgaand aan de ALV gebruik van een lunch
Ik ben aanwezig bij de middagsessie
Ik ben aanwezig bij de afsluitende borrel
Opmerkingen zoals dieetwensen kunt u hier achterlaten.