Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier  Themabijeenkomst 'Rechtspraak en Ontwikkelingen op het terrein van de Medezeggenschap' - 27 oktober 2016

Deze themabijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor VASMO en BVMP leden.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik ben lid van