Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier VASMO Algemene Ledenvergadering vrijdag 1 juni 2018

Deze ALV is uitsluitend bedoeld voor onze VASMO leden.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik ben aanwezig bij de ALV
Ik maak vooraf aan de ALV gebruik van een lunch
Opmerkingen zoals dieetwensen kunt u hier achterlaten.