Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier VASMO Algemene Ledenvergadering vrijdag 20 maart 2015

Deze ALV is uitsluitend bedoeld voor onze VASMO leden.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Opmerkingen