Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldformulier VASMO Algemene Ledenvergadering vrijdag 31 maart 2017

Deze ALV is uitsluitend bedoeld voor onze VASMO leden.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Ik ben aanwezig bij de ALV
Ik maak vooraf aan de ALV gebruik van een lunch
Ik ben aanwezig bij het middagprogramma
Opmerkingen zoals dieetwensen kunt u hier achterlaten.