Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Aanmeldingsformulier VASMO Stadsmiddag donderdag 20 november 2014 te Amersfoort

Deze middag wordt speciaal en uitsluitend voor onze VASMO leden georganiseerd.

Voornaam
Tussenvoegsel

Achternaam
Organisatie
Functie
E-mailadres
Telefoonnummer
Opmerkingen