Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

8 Mei 2020 12:00 - 16:00
Op vrijdag 8 mei a.s. zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden met aansluitend een inhoudelijke activiteit. Door in te loggen op de website kun je je aanmelden voor deze ALV. Als je bent  … lees meer
 
7 Okt 2020 09:30 - 15:30
Op 7 oktober vindt OR Live plaats. VASMO is daarbij aanwezig als partner en verzorgt twee workshops. Graag nodigen we je daarom uit voor een bezoek aan OR Live 2020, in de Fokker Terminal in Den  … lees meer
 
Archief
Zoeken
Tweets