Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

22 Jan 2021 13:30 - 15:30
Op vrijdag 22 januari 2021 van 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur zal Inkesta ons meer vertellen over digitale verkiezingen. Wat is er mogelijk binnen de huidige richtlijnen maar ook hoe je  … lees meer
 
20 Nov 2020 13:30 - 16:30
Graag wil het bestuur jullie uitnodigen voor de Inspiratiedag VASMO op 20 november van dit jaar. Ondanks corona proberen we er toch samen een mooie middag van te maken. De Inspiratiedag zal dit  … lees meer
 
12 Okt 2020 17:00 - 17:30
Op 12 november a.s. zal er een extra Algemene Ledenvergadering gepland staan. Deze ALV wordt digitaal via Microsoft Teams georganiseerd. Om deel te nemen aan de ALV kun je je inschrijven, via de  … lees meer
 
8 Okt 2020 12:00 - 17:00
8 oktober 2020 | 12:00 uur - 17:00 uur inclusief lunch en borrel in Utrecht Zoals ieder najaar organiseert de Haagse Beek ook in 2020 weer De AS draait door. Deze jaarlijkse middag voor  … lees meer
 
10 Sep 2020 09:15 - 11:30
Unger Nolet Advocaten nodigt je uit voor een seminar over juridische actualiteiten in de medezeggenschap op donderdag 10 september 2020. Advocaten Els Unger, Muriël Nolet en Bruno van  … lees meer
 
3 Jul 2020 14:00 - 15:00
Op vrijdag 3 juli zal de digitale ALV (via Microsoft Teams) plaatsvinden. Door in te loggen op de website kun je je voor deze ALV aanmelden. Aanmelden kan tot 30 juni.  … lees meer
 
18 Mrt 2020 09:30 - 16:00
Op dinsdag 10 maart jl. heeft het bestuur van LOMOZ besloten om de jubileumconferentie uit te stellen naar het najaar 2020. LOMOZ, het grootste platform voor Ondernemingsraden in Zorg en Welzijn  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets