Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

25 Jan 2011 - 26 Jan 2011
De themamiddag is een introductie in zowel de principes van de Navigator werkwijze van de ondernemingsraad en PVT als in de mogelijkheden van de ambtelijk secretaris als interne procesbewaker en … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets