Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

3 Jul 2020 14:00 - 15:00
Op vrijdag 3 juli zal de digitale ALV (via Microsoft Teams) plaatsvinden. Door in te loggen op de website kun je je voor deze ALV aanmelden. Aanmelden kan tot 30 juni.  … lees meer
 
18 Mrt 2020 09:30 - 16:00
Op dinsdag 10 maart jl. heeft het bestuur van LOMOZ besloten om de jubileumconferentie uit te stellen naar het najaar 2020. LOMOZ, het grootste platform voor Ondernemingsraden in Zorg en Welzijn  … lees meer
 
27 Feb 2020 INTERN
Op donderdag 27 februari a.s. zal er een bestuursvergadering van VASMO plaatsvinden. Heb je als lid van VASMO punten die je wilt inbrengen, dan horen wij dat graag.  … lees meer
 
28 Nov 2019 13:00 - 17:00
Hoe kunnen organisaties meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap? Jongeren krijgen graag de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen. Hun ideeën zijn vaak vernieuwend of  … lees meer
 
22 Nov 2019 12:30 - 16:30
Beste VASMO-leden, Graag nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse Stadsdag op 22 november a.s. in De Observant in Amersfoort. Het is een jaarlijkse brainstormsessie voor en door leden van de  … lees meer
 
9 Okt 2019 09:30 - 15:30
Binnenkort is het weer zover: op 9 oktober vindt OR Live plaats. VASMO is daarbij aanwezig als partner en verzorgt twee workshops. Graag nodigen we je daarom uit voor een bezoek aan OR Live 2019,  … lees meer
 
1 Okt 2019 13:30 - 16:00
De Voort Advocaten verzorgt voor de leden van VASMO een themabijeenkomst juridische actualiteiten in de medezeggenschap op dinsdag 1 oktober 2019 in Tilburg. Advocaten Steven  … lees meer
 
5 Jul 2019
Het VASMO congres is vol. Je kunt je nog inschrijven via onderstaande link, dan zul je op de wachtlijst worden geplaatst. Bijpraten met collega's, inhoudelijke verdieping, verbreding  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets