Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

18 Nov 2016 12:30 - 16:00 INTERN
Op 18 november a.s. vindt er een extra Algemene Ledenvergadering plaats met aansluitend de Stadsdag. Voorafgaand aan de ALV kunt u gebruik maken van een gezamenlijke lunch. Algemene  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets