Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

20 Nov 2015 09:00 - 13:00
Doelstelling van deze jaarlijkse bijeenkomst is het VASMO bestuur input te geven voor het jaarplan maar ook mee te denken over de richting die VASMO op zou moeten. Dit geeft het bestuur  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets