Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

18 Mrt 2016 10:30 - 12:00 INTERN
Beste VASMO-leden, Het bestuur nodigt jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 18 maart 2016. De vergadering zal worden gehouden bij de Observant, Mathilde  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets