Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

19 Jun 2015 10:00 - 16:30 INTERN
De intervisorendag is een ontmoetingsdag voor de organisatoren van de 13 plaatselijke intervisiegroepen.  … lees meer
 
28 Mei 2015 15:30 - 17:00 INTERN
Unger Van Els Advocaten organiseert op donderdag 28 mei 2015, uitsluitend voor leden van de VASMO, een kosteloos update-seminar over medezeggenschap. Achterliggende gedachte is dat u als  … lees meer
 
15 Apr 2015 10:30 - 18:00 INTERN
Namens het bestuur willen we alle leden uitnodiging voor de viering van het 25 jarig jubileum van de VASMO op 15 april a.s. Gekozen is voor een locatie die past bij de tijd van het jaar, namelijk  … lees meer
 
20 Mrt 2015 13:30 - 15:30 INTERN
Op 20 maart 2015 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Het bestuur is blij diverse reacties te hebben ontvangen op de oproep voor bestuursleden. Zij zal in gesprek gaan met deze  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets