Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

15 Apr 2015 10:30 - 18:00 INTERN
Namens het bestuur willen we alle leden uitnodiging voor de viering van het 25 jarig jubileum van de VASMO op 15 april a.s. Gekozen is voor een locatie die past bij de tijd van het jaar, namelijk  … lees meer
 
20 Mrt 2015 13:30 - 15:30 INTERN
Op 20 maart 2015 zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Het bestuur is blij diverse reacties te hebben ontvangen op de oproep voor bestuursleden. Zij zal in gesprek gaan met deze  … lees meer
 
15 Dec 2014 14:00 - 18:00
Deze jurisprudentiebijeenkomst wordt georganiseerd door de BVMP. VASMO leden zijn ook welkom om aan deze bijeenkomst deel te nemen. Jan Harmen Baljet (Abeln Advocaten) en Jolande Janssen (De  … lees meer
 
20 Nov 2014 12:30 - 18:00
Het VASMO-Manifest op de stadsmiddag van 20 november 2014. 20 november 2014 nadert met rasse schreden! Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van de Stadsdag 2014, die dit jaar een  … lees meer
 
Actueel
Zoeken
Tweets