Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

25 Jan 2011 - 26 Jan 2011
Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht

De themamiddag is een introductie in zowel de principes van de Navigator werkwijze van de ondernemingsraad en PVT als in de mogelijkheden van de ambtelijk secretaris als interne procesbewaker en begeleider bij de toepassing van deze methodiek. De middag is tevens bedoeld om te onderzoeken of er voldoende belangstelling onder de leden is voor een gelijknamige leergang, te certificeren door de VASMO. De Navigator werkwijze is in 2007 ontwikkeld op verzoek en met subsidie van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid. De methodiek is namelijk gericht op het verbeteren van het functioneren van vertegenwoordigende medezeggenschap zonder daarvoor de bestaande wetgeving aan te passen. Het draait om een actieve opstelling van het MZO die zich niet uit in 'vragen' maar in 'vinden'. Beïnvloeding en vertegenwoordiging gaan daarbij hand in hand. De methodiek is toepasbaar op elk thema dat op de OR-agenda komt, onverschillig of daarbij sprake is van art. 25 of 27 WOR. De deelnemers krijgen een gratis exemplaar van het Methodeboek (normale verkoopprijs € 20). Locatie:Vergadercentrum HoogBrabant, Hoog Catharijne in Utrecht 13:30 uur Ontvangst en inschrijving 14:00 uur De OR als levende navigator Na een korte introductiefilm waarin de metafoor van de autorally wordt toegepast op het OR-werk, zetten Hans Heerings en Theo van Leeuwen, twee van de drie grondleggers, de principes en bijpassende werkwijze uiteen. De deelnemers oefenen hiermee op een algemene casus uit de praktijk. Er is voldoende gelegenheid tot discussie. 15:30 uur Pauze 16:00 uur De AS als procesbegeleider Niets zo moeilijk als het veranderen van gedrag, ook al ontbreekt het niet aan de wens daartoe. Daarbij kan de AS als interne procesbegeleider veel beter behulpzaam zijn dan welke 'deskundige' van buiten dan ook. Dat moet ook wel omdat overstappen op deze werkwijze doorwerkt in alle facetten van het functioneren van de OR en in de ondersteuning daarvan. Met de aanwezigen wordt van gedachten gewisseld over mogelijkheden en beperkingen. 17:00 uur Sluiting
Sessies
2011-01-25
13:30
Themamiddag
13:30 - 17:00
 
Reacties
Zoeken
Tweets