Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

18 Apr 2016 09:30 - 18:00
Nog niet bekend

Het eerste gezamenlijke VASMO/BVMP Congres wordt gehouden op maandag 18 april 2016 van 09:30 - 16:15 uur.

Waar

The Colour Kitchen, Pr. Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

The Colour Kitchen Utrecht/Zuilen is zeer goed bereikbaar per OV (trein, bus elke tien minuten) en auto (gratis parkeren).
http://utrecht.thecolourkitchen.com/nl/contact-en-route

Let op! Er bestaat ook een Prinses Christinalaan 1 in de Meern. Tom Tom: Muinck Keizerlaan/ Pr Christinalaan. Oude school op de hoek bij de rotonde.

Doe eens gek, we doen al normaal genoeg!

Zoek jij je professionele grenzen?

Medezeggenschap is geen statische bezigheid. Er is steeds beweging en discussie over wat wel en wat niet. De rol/ functie van ambtelijk secretaris, trainer, adviseur, coach, mediator is geen helder afgebakend takenpakket of een vast kader. Wat doe je wel en wat niet? Durf je het eens anders te doen? Hoe ontwikkel jezelf mee met een omgeving in beweging? Ben je kritisch op je eigen functioneren? Ben je innovatief in medezeggenschapsvormen?
Het congres daagt je uit om met deze vragen bezig te zijn!

Voor het eerst in de historie zullen de BVMP en VASMO een gezamenlijk congres houden. De gebundelde krachten zorgen voor een nóg mooier programma, een nóg mooiere locatie en meer deelnemers dan dat de organisaties los van elkaar tot op heden zijn gewend.

Het congres moet uitdagen om eens anders te doen en denken dan anders. De grenzen verleggen. Oftewel: doe eens gek, we doen al normaal genoeg!


Programma

Hierbij delen we het programma van de dag. We verraden alvast dat er gedurende de dag een videoboodschap zal zijn van Evert Verhulp, plaatvervangend kroonlid van de SER, hoogleraar arbeidsrecht en onder meer lid van de SER-commissies, Arbeidsomstandigheden (ARBO), Bevordering Medezeggenschap (CBM) , Arbeid en Ondernemingsrecht (AOR) en het Project Medezeggenschap Pensioenregelingen.

Opzet van de dag (zie hieronder per programmaonderdeel een uitwerking)

 • 9:30 inloop op locatie
 • 10:00 start programma: openingsspreker
 • 10:45 wisseling naar workshops
 • 11:00 start workshopronde 1
 • 12:30 einde workshopsronde 1, start lunch
 • 13:30 einde lunch
 • 13:45 start workshopronde 2
 • 15:15 einde workshopronde 2, wisseling naar plenair programma
 • 15:30 panel
 • 16:00/16:15 afsluiting van de dag en start borrel

Openingsspreker

Richard Engelfriet (1977) is de openingsspreker van het congres. Ook dat is anders dan anders. Geen spreker uit de medezeggenschapshoek, maar een inleider met ruim 15 jaar ervaring als dagvoorzitter, columnist en spreker. Richard Engelfriet is auteur van vele managementboeken, waarvan 'Hoe vang ik een rat?' en 'Passie!' de bekendste zijn. Hij is inspirerend en energiek; precies de juiste man om het congres op gang te brengen! De deelnemers aan het congres ontvangen zijn laatste boek: 'Zo simpel kan het zijn'.

Workshops

Vernieuwingsrichtingen voor Medezeggenschap
Stephany Linthorst van Slimpact zal samen met Richard Priem en Susanty Nap een sessie verzorgen waarin inzicht wordt gegeven in vernieuwingsrichtingen voor medezeggenschap en aandachtspunten om met andere medezeggenschapsvormen te gaan werken. Ook geven twee ambtelijk secretarissen een kijkje in hun werkveld en delen zij hun ervaring hoe zij als adviseur een rol innemen bij deze vernieuwingsslag.

Medezegenschap en vervagen (ondernemings-)grenzen
Joost van Mierlo en Els Huisman van De Voort Advocaten geven een workshop over medezeggenschap en het vervagen van (ondernemings-)grenzen. Wat te doen met medezeggenschap na een fusie of overname in de private sector of een herindeling in de publieke sector? Wat komt er dan op je af als ondernemingsraad en trainer / adviseur / ambtelijk secretaris?

Sociale Media
Saskia Reijnen, schrijfster van het boek OR en Sociale Media, zal een workshop verzorgen over het belang en de kansen van sociale media in medezeggenschap. De mogelijkheden en onmogelijkheden.

Grenzen en mythes WOR
Karen Maessen en Jolande Janssen van De Voort Advocaten verzorgen een interactieve training over de grenzen en mythes van de WOR en reglementen: wat kan allemaal wél als je deze bronnen van medezeggenschap slim inzet?

Onderneming zonder OR
Wiebe Looijenga en Alberthe te Brake van Odyssee geven een workshop over de vraag wanneer een onderneming zonder OR zou moeten kunnen…

Intervisie
Emelda Hendriks van TPAST verzorgt een sessie waarin duidelijk wordt dat eigenlijk niemand, ook niet een zzp'er of ambtelijk-secretaris, zonder goede intervisie kan.

Nut en noodzaak van platformen
Lieuwe de Vries (Platform voor medezeggenschap in bibliotheken), Lieke van den Eijnden (Platform 013) en Bob Vermaak van OR Kracht! (platform voor medezeggenschap publieke sector)geven een presentatie over soorten platformen en hun nut en noodzaak (denk ook aan LOMOZ, Stichting NMO, Platform Medezeggenschap MBO).

De toegevoegde waarde van online leren en werken
In deze workshop bespreken Nicolaas Rauwenhoff (ORplatform) en Erik van Triest (MijnORsucces) de extra mogelijkheden van online leren en werken voor ondernemingsraden en MZ-trainers. Na een korte inleiding over de ontwikkeling van e-learning, laten zij aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe een online omgeving kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van samenwerken en meer rendement van trainingen.

Markt tijdens de lunch

Gedurende de lunch zal de SER aanwezig zijn met een stand waarin zij meer informatie zal geven over de bedrijfscommissie, SCOOR en de Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Panel

Aan het eind van de dag zal een panel in discussie gaan over de vraag wat de voor- en nadelen zijn van alternatieve vormen van geschilbeslechting tegenover de traditionele gang naar de rechter. In het panel nemen plaats:

 • Saskia Reuling, mede-oprichter en partner van ReulingSchutte, nichekantoor voor zakelijke mediation. Zij vervult in haar praktijk als mediator veelvuldig haar rol in de medezeggenschapswereld.
 • Steven Jellinghaus, advocaat-partner bij De Voort Advocaten | Mediators, een veelgevraagde arbiter in arbitragezaken in de medezeggenschap.
 • Marieke Audenaerde is voorzitter van de Bedrijfscommissie Markt I en actief in verschillende subcommissies met betrekking tot medezeggenschap. Verder is zij lid van de Raad van Advies van de Stichting Onderzoek Medezeggenschap en was zij bestuurslid van de SCOOR.

Inschrijven en kosten

Inschrijven voor dit inspirerende congres gaat via de website van BVMP.
Voor leden van Vasmo of BVMP € 50,-, voor niet-leden € 75,-.

Organisatie

Hélène van Maanen, Vasmo, E: helene.van.maanen@westervoort.nl
Jan Wouter van der Straaten, Vasmo, E: jwvdstraaten@gmail.com
Stefan Jansen, BVMP, E: s.jansen@devoort.nl
Wiebe Looijenga, BVMP, E: wlooijenga@odyssee-groep.nl

DUS,

Schrijf je snel in en kom een dagje netwerken én genieten van wederom een mooi congres!

Samen zijn we VASMO!

 
Reacties
Zoeken
Tweets