Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

18 Nov 2016 12:30 - 16:00 INTERN
Nieuwegein

Op 18 november a.s. vindt er een extra Algemene Ledenvergadering plaats met aansluitend de Stadsdag. Voorafgaand aan de ALV kunt u gebruik maken van een gezamenlijke lunch.

Algemene Ledenvergadering:

Het bestuur van VASMO roept de leden bijeen voor deze extra Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze extra ALV zal worden gestemd over de nieuw aan te stellen voorzitter van VASMO. De vacature is in te zien op de website: https://www.vasmo.nl/blog/3260/Vacature-Voorzitter-VASMO-M-V-

Stadsdag:

Tijdens de Stadsdag zal een brainstormsessie met de leden plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt z.s.m.


Programma:

12.30 - 13.15 uur : Lunch

13.15 - 14.00 uur : Algemene Ledenvergadering

14.00 - 16.00 : Brainstormsessie met de leden


Locatie
: 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Klik hier voor meer informatie en de routebeschrijving.

Aanmelden: Om deel te nemen aan de extra ALV en/of de Stadsdag dient het aanmeldformulier op de website ingevuld te worden. In verband met de organisatie van deze extra ALV, verzoeken we vriendelijk om deze aanmelding voor 11 november 2016 te doen.

Agenda: De agenda is vanaf vrijdag 3 november 2016 te raadplegen via het besloten ledengedeelte van deze website, onder het tabje 'downloads'.

Graag tot 18 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Ada van der Linden
André van Os
Thea Stokmans
Mario van der Straten
Hanna Wahab

 
Reacties
Zoeken
Tweets