Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

5 Okt 2016 13:00 - 16:15
SER-gebouw Den Haag

woensdag 5 oktober 2016, SER-gebouw Den Haag
Inloop 12.30 uur
Programma 13.00 - 16.15 uur

Robotisering en digitalisering, het zijn actuele trends waar we allemaal mee te maken hebben. Zij brengen veranderingen binnen organisaties. Wat betekenen die ontwikkelingen voor uw organisatie? Welke rol kan medezeggenschap hierin spelen? Wat hebben de bestuurder en de OR daarvoor nodig? Hoe heeft scholing van OR-leden zich ontwikkeld? Om deze vraagstukken nader te bespreken, organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER het congres: OR klaar voor de toekomst!? op woensdag 5 oktober 2016.

Meld u nu aan via deze link

Programma
Tijdens het congres schetsen we de ontwikkelingen op het gebied van scholing van OR-leden aan de hand van de onderzoeksresultaten van ITS (Radboud Universiteit).

Vervolgens focussen we op het belang van toekomstbewustzijn van de OR. We staan stil bij belangrijke trends en wat de ontwikkelingen betekenen voor de OR.
Welke veranderingen kunnen de geschetste ontwikkelingen voor mijn onderneming brengen? Welke rol kunnen de bestuurder en de OR daarin spelen? Zijn de bestuurder en de OR daarop voorbereid? Wat moeten de bestuurder en de OR leren om op de ontwikkelingen in te kunnen spelen?
Het complete programma wordt na de zomer bekend gemaakt.

Met dit congres wil de CBM de deelnemers te ondersteunen in hun voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen.

Het congres is bedoeld voor
Leden van de OR, raad van bestuur, raad van commissarissen, raad van toezicht, OR-opleiders en -adviseurs, sociale partners, beleidsmakers en academici.

 
Reacties
Zoeken
Tweets