Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

23 Nov 2018

Op 23 november 2018 zal de jaarlijkse Stadsdag weer plaatsvinden bij de "Observant" in Amersfoort. Aanvang:13.00 uur, voorafgegaan door een lunch. De invulling van deze middag ziet er als volgt uit:

12.15 -13.00 Lunch

13.00 -15.00 Werkgroep Create

15.00 -15.15 Pauze

15.15 -16.45 Speerpunten

Vanuit de werkgroep Create zal worden gevraagd of jullie mee willen denken over het concept van de tool om tot functieprofielen te komen voor de functie van Ambtelijk Secretaris (op maat). Afgelopen periode heeft de werkgroep gewerkt aan overzichten van taken, rollen en competenties. Zij willen deze uitkomsten met jullie bespreken. Met andere woorden er wordt bij de aanwezige leden getoetst of het resultaat compleet en begrijpelijk is. Jullie inbreng is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de tool.

 
Reacties
Zoeken
Tweets