Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

1 Okt 2019 13:30 - 16:00
De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75, Tilburg

De Voort Advocaten verzorgt voor de leden van VASMO een themabijeenkomst juridische actualiteiten in de medezeggenschap op dinsdag 1 oktober 2019 in Tilburg.

Advocaten Steven Jellinghaus en Stefan Jansen houden zich onder andere bezig met medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
In deze bijeenkomst gaan zij in op het informatierecht van de OR in brede zin en de rol daarin van de ambtelijk secretaris.

De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van De Voort Advocaten in Tilburg. Inloop vanaf 13.30 uur, de bijeenkomst wordt omstreeks 16.00 uur afgesloten.

Via de knop <inschrijven> kun je aanmelden voor deze bijeenkomst (log wel eerst even in).

 
Reacties
Zoeken
Tweets