Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

28 Nov 2019 13:00 - 17:00
SER-gebouw Den Haag

Hoe kunnen organisaties meer jongeren betrekken bij de medezeggenschap? Jongeren krijgen graag de kans om mee te denken en invloed uit te oefenen. Hun ideeën zijn vaak vernieuwend of tenminste net even anders. Toch nemen ze nog maar mondjesmaat deel aan medezeggenschap. Wat is hieraan te doen?

Voor wie
De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) organiseert op 28 november 2019
een congres met als thema Medezeggenschap door en met jongeren bij de SER in
Den Haag. De CBM nodigt je uit om hierover mee te praten en oplossingen te bedenken samen met andere OR-leden, niet OR-leden, jongeren, bestuurders, opleiders, andere experts en CBM-leden.

Meld je nu aan!

Programma
Voorafgaand aan het congres organiseert de SER begin oktober ook een expertmeeting over het congresthema. Tijdens het congres op 28 november gaan we met de uitkomsten daarvan werken aan concrete oplossingen en ideeën om jongeren meer te betrekken bij medezeggenschap. Ook doe je mee aan een zgn. challenge, een escape room op locatie, waarin je als deelnemer wordt uitgedaagd om in een team opdrachten uit te werken over het congresthema. Dat betekent samen onder tijdsdruk uitdagingen rondom medezeggenschap oplossen. Een unieke ervaring!

Neem een jongere mee
Het programma is interactief, deelnemers gaan met elkaar in gesprek en aan de slag met de challenge. We willen jongeren echt enthousiasmeren voor medezeggenschap en ook om input vragen. Neem daarom een jongere (collega) mee naar het congres!

Aanmelden
Aanmelden kan tot maandag 18 november via
deze link. Wij nodigen gericht uit zodat de juiste mensen elkaar kunnen ontmoeten. Neem jij ook een introducee mee, stuur dan deze uitnodiging door, zodat diegene zichzelf kan aanmelden. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Een week voor het congres zal een defintief programma worden gepubliceerd.

 
Reacties
Zoeken
Tweets