Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

27 Feb 2020 INTERN

Op donderdag 27 februari a.s. zal er een bestuursvergadering van VASMO plaatsvinden.

Heb je als lid van VASMO punten die je wilt inbrengen, dan horen wij dat graag.

 
Reacties
Zoeken
Tweets