Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

3 Apr 2020 12:00 - 16:00

Op vrijdag 3 april a.s. zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden met aansluitend een inhoudelijke activiteit.

Hou je agenda alvast vrij voor deze datum! Nadere informatie volgt.

 
Reacties
Zoeken
Tweets