Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

30 Jun 2020 15:00 - 16:00

Ondernemingsraden moeten vaak binnen een relatief korte termijn op advies- en instemmingsaanvragen reageren. Toch is het goed om eens de tijd te nemen om breder en dieper na te denken over de ontwikkelingen in de maatschappij en de positie van de eigen organisatie daarin, om ook in dat licht naar voorliggende aanvragen te kunnen kijken. De ambtelijk secretaris kan dan de juiste persoon zijn om bij aanvragen de grotere achterliggende vraag stellen: past dit voorstel eigenlijk wel bij alle ontwikkelingen?

Voor leden van de VASMO verzorgt Stefan Jansen, advocaat medezeggenschapsrecht bij De Voort Advocaten, een webinar over maatschappelijke trends en de rol van de OR. Te denken valt aan trends rondom vergrijzing, een krappe arbeidsmarkt, verduurzaming, digitalisering & thuiswerken of - gezien de coronacrisis - juist een sterk neergaande economie.
Wat zien we in die soort situaties gebeuren en wat is (juridisch) op dat moment de rol van de OR? Welke trends exact worden besproken, is vooralsnog in beraad. Heb je suggesties, laat deze dan gerust weten via secretariaat@vasmo.nl.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 30 juni 2020 van 15.00 tot circa 16.00 uur.

Aanmelden kan als je bent ingelogd op de website met onderstaande inschrijfbutton.


De inloggegevens voor deelname aan het webinar ontvang je tijdig.

 
Reacties
Zoeken
Tweets