Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

3 Jul 2020 14:00 - 15:00

Op vrijdag 3 juli zal de digitale ALV (via Microsoft Teams) plaatsvinden.

Door in te loggen op de website kun je je voor deze ALV aanmelden. Aanmelden kan tot 30 juni.

 
Reacties
Zoeken
Tweets