Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

10 Sep 2020 09:15 - 11:30
Amsterdam

Unger Nolet Advocaten nodigt je uit voor een seminar over juridische actualiteiten
in de medezeggenschap op donderdag 10 september 2020.

Advocaten Els Unger, Muriël Nolet en Bruno van Els praten je bij over recente rechtspraak op het gebied van het advies- en instemmingsrecht
en andere actuele ontwikkelingen rond het medezeggenschapsrecht, met praktijkgerichte tips en voorbeelden.
Ook gaan ze in op de maatregelen in het kader van de huidige coronacrisis en op de eerste ervaringen met de WAB. Er is ruimte voor vragen.

Programma:

9.15 uur Inloop

9.30 uur Start seminar

  • Actualiteiten rechtspraak adviesrecht;
  • Actualiteiten rechtspraak instemmingsrecht;
  • Ervaringen medezeggenschap tijdens coronacrisis;
  • Eerste ervaringen met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Waar moet de OR op letten?;
  • Bescherming OR-leden en ambtelijk secretaris tegen benadeling en ontslag.

11.30 Afsluiting met gelegenheid tot napraten.

Het seminar vindt plaats in het Novotel.
Adres: Europaboulevard 10 te (1083 AD) Amsterdam.

De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer. Betaald parkeren is eveneens mogelijk.

Als gastheer brengt Unger Nolet Advocaten hiervoor geen kosten in rekening aan de VASMO of haar leden.

Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van ontvangst.

Je kunt je aanmelden via het secretariaat van Unger Nolet Advocaten: secretariaat@ungernolet.nl onder vermelding van naam en organisatie.

 
Reacties
Zoeken
Tweets