Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Adverteren

Wilt u adverteren op de VASMO website, dan kan dit in de banner carrousel op de homepage.
Met een advertentie op de VASMO website komt uw boodschap onder de aandacht van OR-leden, bestuurders, trainers en ambtelijk secretarissen. Deze plek is dan ook erg geschikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld een vacature voor ambtelijk secretaris, een OR-trainingsactiviteit of een andere advertentie gelieerd aan medezeggenschap.

Wil u meer weten over het plaatsen van een advertentie en de kosten ervan, neem dan contact op met het secretariaat: tel. 033-2473419 of secretariaat@vasmo.nl