Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Hartelijk dank voor uw inschrijving voor de VASMO Stadsmiddag op donderdag 20 november 2014.

U ontvangt binnenkort via de e-mail nadere informatie over het programma en de locatie.

Indien u onverhoopt toch verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk maandag 17 november 2014 bij het secretariaat te melden via secretariaat@vasmo.nl.