Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

Bestuur

André van Os: Voorzitter


Karin van Weereld:Vice  Voorzitter


Christien van Dijk: Penningmeester


Karin Janssen: Secretaris 

Deborah Signore-Brouwer: bestuurslid