Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

26 Mrt 2020
Tot nader orde zijn alle activiteiten opgeschort, zodra er meer nieuws over is zullen we u hierover informeren.  … lees meer
 
25 Mrt 2020
24 uur De afdeling Onderdeel van het bestuursbureau zijn het directiesecretariaat, juristen, adviseur risicomanagement, bureau medische staf, team informatiebeveiliging en privacybescherming, de  … lees meer
 
16 Mrt 2020
Beste leden, Kortgeleden hebben wij jullie geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus. Gezien de ernst van de situatie, de berichtgeving en  … lees meer
 
24 Feb 2020
VASMO is een vereniging en netwerk van ruim 500 ambtelijk secretarissen. Ze zet zich in voor profilering en professionalisering van het vak ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsraden in  … lees meer
 
24 Feb 2020
VASMO is een beroepsvereniging waarvan de leden werkzaam zijn in de functie ambtelijk secretaris/adviseur van een medezeggenschapsorgaan. Nog lang niet alle medezeggenschapsorganen laten zich  … lees meer
 
Zoeken
Tweets