Let op bij opstellen nieuw OR reglement

Let op bij opstellen nieuw OR reglement

8 december 2021 door Secretariaat VASMO

Op 18 november stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel voor de Verzamelwet SZW 2022.

Onderdeel van de Verzamelwet SZW 2022 is een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarin wordt de positie van de flexwerkers bij de medezeggenschap versterkt. Daarmee geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) invulling aan een eerder advies van de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER) om werknemers met een kort of tijdelijk dienstverband eerder te betrekken bij de medezeggenschap. Op dit moment buigt de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel. Het streven is dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt.

Sluiten