Commissie opleidingen

Commissie opleidingen

12 januari 2022 door Secretariaat VASMO

Zoals bekend heeft het bestuur verleden jaar via de nieuwsbrief aan de leden gevraagd of zij zitting wilden nemen in de commissie Opleidingen. Op deze oproep is enthousiast gereageerd. Wij als bestuur zijn uitermate verheugd dat de commissie nu uit vijf leden bestaat. Met genoegen stellen wij de commissieleden aan jullie voor en wensen hen veel succes toe met hun werkzaamheden.  

Estrella Bout

Mijn naam is Estrella Bout en ik ben werkzaam bij Koninklijke BAM Groep nv als ambtelijk secretaris van de Centrale ondernemingsraad, de Europese ondernemingsraad en ik ben leidinggevende van het medezeggenschapbureau.
In 2003 ben ik bij BAM begonnen als directie secretaresse bij de Materieeldienst in Lelystad en in 2008 ben ik gevraagd om de functie als ambtelijk secretaris (fulltime) op het hoofdkantoor in Bunnik te vervullen.Ons medezeggenschapslandschap heeft een COR (7 leden), een OR Infra (17 leden), een OR Bouw en Vastgoed (15 leden), een OR Stafgroep/PPP (5 leden) en een EOR 13 (leden).Tevens hebben wij Onderdeel commissies en Klankbordonderdeel commissie. In het voorjaar van 2022 gaan wij na vier jaar weer verkiezingen uitschrijven. Ik heb mijzelf aangemeld voor de commissie opleidingen, omdat ik het leuk en belangrijk vind om mijzelf te blijven ontwikkelen.Met deze commissie hoop ik dat we andere AS’en ook enthousiast kunnen maken en dat we van elkaar kunnen leren.

Ine Hilderink

Ik ben Ine Hilderink, werkzaam als ambtelijk secretaris in het MUMC+, het academisch ziekenhuis in Maastricht. Ik ben dit sinds mei 2016, na een aantal jaren OR lid te zijn geweest. Hiervoor was ik in hetzelfde ziekenhuis verpleegkundige (1990- 2000) en praktijkdocent verpleegkunde (2000- 2016). Momenteel ben ik naast ambtelijk secretaris ook voor 8 uur per week werkzaam als vertrouwenspersoon in het ziekenhuis. Een voor mij hele mooie combinatie.Bij ons bestaat de OR uit 21 personen. Daarnaast hebben wij 12 onderdeelcommissies en vanuit het ambtelijk secretariaat wordt ook de VAR ondersteund. Het ambtelijk secretariaat bestaat uit mijn twee collega’s (50 uur per week) en mijzelf (32 uur per week). Formeel ben ik ook de leidinggevende van dit ambtelijk secretariaat.Ik heb mij aangemeld als lid van de commissie opleidingen omdat ik blij wordt van anderen en mezelf ontwikkelen. Ik hoop dat ik daar als lid van de commissie een steentje aan kan bijdragen.  
En een foto van mezelf, zoals ik mezelf het liefste zie: in de zon, op een terras met mensen waar ik van hou om me heen…

Edith Zanen

Mijn naam is Edith Zanen en ik ben werkzaam bij Carins in Drachten als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad.
Het is een startende OR waar ik met plezier mijn ondersteuning, expertise en soms kritische blik aan mag geven.

Ik werk al langere tijd als ambtelijk secretaris voor zowel een OR als voor Cliëntenraden. Dit kan op tijdelijke basis zijn, bijvoorbeeld bij ziekte, vervanging zwangerschapsverlof of als er een vacature is. Ik doe dit met veel plezier en hierdoor heb ik met veel organisaties, voornamelijk in de gezondheidszorg en het Sociaal Domein, al kennis gemaakt. Daarnaast ben ik ook inzetbaar als managementassistent. Ik heb mijzelf aangemeld voor de commissie opleidingen omdat ik het van belang vind om de functie van ambtelijk secretaris, maar vooral wat jullie nodig hebben aan nieuwe kennis, ontwikkelingen en vaardigheden, onder de aandacht te houden.  

Wat kan deze commissie voor onze collega’s gaan betekenen, welke onderwerpen vinden wij en jullie van belang, wat mist er aan inhoud en opleidingsdoelen bij de al bestaande opleidingen en vooral VASMO ondersteunen bij het aanbieden van inspirerende scholingsbijeenkomsten. Hiervoor is input, interactie en feedback van jullie als leden ook van belang. Samen met de commissieleden nadenken welke opleidingsdoelen en scholing er zijn in de veranderende wereld van medezeggenschap en in ons mooie vak als ambtelijk secretaris. 

Mijn woonplaats wordt binnenkort Heerenveen in Friesland, ik ben getrouwd met Pieter en moeder van twee volwassen kinderen en al oma. Dus naast mijn tijdelijke klussen en werk bij Carins blijven er nog genoeg aantrekkelijke bezigheden over om het leven prettig te houden. Graag tot ziens bij een digitale of fysieke bijeenkomst.

wilma Beumer

Ik ben Wilma Beumer en ik werk als ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad bij GGNet.

GGNet is een GGZ instelling waar ik begonnen ben als psychiatrisch verpleegkundige, naast mijn werk als verpleegkundige was ik OR-lid en lid van de commissie financieel economische zaken. Op een gegeven ogenblik ben ik de leergangen voor ambtelijk secretaris gaan volgen en werk nu 34 uur voor 15 OR-leden. Het is een functie die uitdaagt en prikkelt.Ik heb mijzelf aangemeld voor de commissie opleidingen, omdat ik het leuk en belangrijk vind om mijzelf te blijven ontwikkelen. Vooral ook om met vakgenoten samen in gesprek te gaan over de uitdagingen en ontwikkelingen in ons vakgebied.
Ik woon samen met twee harige katers in Velp bij Arnhem.

Karin Donk

Ik ben Carin Donk. Sinds 2015 werk ik bij Amsta zorginstellingen in Amsterdam. De eerste vier jaar werkte ik als ambtelijk secretaris voor de lokale cliëntenraden. Vanaf oktober 2019 ben ik ambtelijk secretaris voor de ondernemingsraad. De OR van Amsta heeft 17 zetels. De OR werkt met vaste- en ad-hoc-werkgroepen. Deze ondersteun ik samen met een collega ambtelijk secretaris.

Ik leer veel van ervaringen van anderen en vind het belangrijk me te blijven ontwikkelen. VASMO faciliteert intervisie en biedt themabijeenkomsten en opleidingen aan waardoor de functie van ambtelijke secretaris professionaliseert. Om dit verder te ontwikkelen heb ik mij aangemeld bij de commissie opleidingen.
Ik woon in Amsterdam met mijn man en onze hond Mila. Ik ben graag buiten Dit kan zijn om te wandelend, te fietsen, hardlopend of te paard.

Sluiten