VASMO Congres

VASMO Congres

28 april 2022 door Secretariaat VASMO

Congres 13 mei 2022

Beste leden, 

Ik wil graag ons congres van 13 mei 2022 onder jullie aandacht brengen. 

Na een Corona-periode, waarin geplande activiteiten niet konden doorgaan, heeft de vereniging hard gewerkt aan het organiseren van deze bijeenkomst. Wij zijn blij dat we jullie een aantrekkelijk programma kunnen aanbieden, wat voor onze leden gratis is. Daarnaast is het congres voor jullie een uitgelezen mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen, en zo je netwerk te onderhouden en uit te breiden.  

Hoe ziet het programma eruit? (zie bij agenda het programma onderdeel)

In de ochtenduren zal de secretaris van de SER (van de Commissie bevordering Medezeggenschap) een presentatie geven over nut en noodzaak van deze Commissie. Daarna zal er door “MEDE/SL Impact” een inspirerende inleiding worden gehouden, waarin de driehoek “context, persoon en functie vanuit het verleden, heden en toekomst centraal zal staan. 

In de middag zijn er onder meer diverse workshops, met onderwerpen op het gebied van coachen en ondersteunen op afstand; communicatie nieuwe stijl. Denk hierbij aan achterbancommunicatie, werken met MS teams (poll/hybride online vergadering/optimale benutting van je office omgeving. De workshops zullen verzorgd worden door Mede, SL Impact en Time to Guide. 

Kortom een uitgebreid en aantrekkelijk programma. Dit alles zal plaatsvinden op het landgoed Zonheuvel te Doorn. 

Mede gezien de lange achterliggende periode, waardoor er geen fysieke bijeenkomsten konden plaatsvinden, hoopt het bestuur, dat we elkaar eindelijk weer fysiek gaan ontmoeten.  Mocht je je nog niet aangemeld hebben dan kun je dat door op de link te klinken https://www.vasmo.nl/agenda/detail/8/vasmo-congres of op de VASMO website. We kijken uit naar jullie komst! 

Mede namens het bestuur, 

André van Os 

Voorzitter VASMO 

Sluiten