Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

6 Mei 2020
Op 16 maart 2020 hebben wij de leden geïnformeerd over de Algemene Ledenvergadering (ALV). Daarbij is toen aangegeven dat wij in verband met de coronasituatie de ALV zouden verschuiven naar 8 mei  … lees meer
 
26 Mrt 2020
Tot nader orde zijn alle activiteiten opgeschort, zodra er meer nieuws over is zullen we u hierover informeren.  … lees meer
 
24 Feb 2020
VASMO is een vereniging en netwerk van ruim 500 ambtelijk secretarissen. Ze zet zich in voor profilering en professionalisering van het vak ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsraden in  … lees meer
 
Zoeken
Tweets