Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

27 Nov 2017
Verslagje van de workshop "Ledenwerving" tijdens de VASMO stadsdag 17 november 2017 bij de Observant te Amersfoort, door Ada van der Linden Na een korte inleiding, waarin een beeld werd  … lees meer
 
3 Nov 2017
Beste leden, Op vrijdag 17 november 2017 organiseert het Bestuur van VASMO een Stadsdag voor haar leden. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.  … lees meer
 
8 Feb 2017
De Commissie Bevordering MZ van de SER is opgericht na opheffing van het GBIO en heeft 7 van de 8 van haar taken overgenomen. Alleen de subsidieregeling niet, maar die is ook geheel afgeschaft, dus  … lees meer
 
Zoeken
Tweets