Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

14 Jul 2017

De data 1 januari en 1 juli zijn in het recht zeer belangrijk. Het zijn de twee vaste momenten in het jaar waarop heel veel nieuwe wetten ingaan. Door het jaar heen zitten de rechters echter niet stil. Wekelijks komen er relevante uitspraken bij, waarin duidelijk wordt hoe een bepaalde regel geïnterpreteerd moet worden of wat 'de lijn' is die rechters aanhouden.

Kennis van het recht is in de praktijk benodigd om op een juiste wijze de ondernemingsraad te kunnen bijstaan. Tijd dan ook voor een update! Op

5 september zal in Tilburg een algemene update worden gegeven over de WOR en medezeggenschap en de WWZ en arbeidsrecht. Mocht je als deelnemer specifieke wensen hebben voor een onderwerp, of vooraf een eigen casus willen inbrengen, dan kan dat. Mail dan een omschrijving van het onderwerp of de specifieke casus naar s.jansen@devoort.nl

Aanmelden voor de sessie kan vanaf heden via hetzelfde mailadres. We starten om 13:00 uur en eindigen uiterlijk om 16:00 uur.

Tot dan!

Stefan Jansen

Advocaat medezeggenschapsrecht en arbeidsrecht

De Voort Advocaten | Mediators

Zoeken
Tweets