Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

11 Sep 2017

Beste VASMO-leden,

Op dinsdag 24 oktober 2017 organiseert de VASMO samen met Sprengers Advocaten in Utrecht, gespecialiseerd in arbeids- en medezeggenschapsrecht, een themabijeenkomst. Het thema is "Rechtspraak en Ontwikkelingen op het terrein van de Medezeggenschap". Aan de hand van actuele rechtspraak en recente wijzigingen in de wetgeving wordt stilgestaan bij de rol van de ondernemingsraad en de ambtelijk secretaris.

Het programma start om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Er worden presentaties gegeven over jurisprudentie m.b.t. advies- en instemmingsrecht (Ondernemingskamer en kantongerechten) en er worden praktische tips gegeven hoe om te gaan met advies- en instemmingsvragen. Ook wordt uitgebreid ingegaan op recente wetswijzigingen m.b.t. tot het medezeggenschaps- en arbeidsrecht.

Locatie: Sprengers Advocaten, Plompetorengracht 14-16 te Utrecht. Een routebeschrijving vindt u op www.sprengers.nl.

Aanmelden kan door het sturen van een email naar secretariaat@vasmo.nl. Aanmelden kan tot en met vrijdag 20 oktober 2017. De bijeenkomst is kosteloos voor VASMO- en BVMP- leden. Er is plek voor 22 deelnemers. Wanneer er een deelnemer annuleert, zullen de leden op de reservelijst worden benaderd.

Graag tot 24 oktober!

Commissie Opleidingen VASMO

Zoeken
Tweets