Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

3 Nov 2017

Beste leden,

Op vrijdag 17 november 2017 organiseert het Bestuur van VASMO een Stadsdag voor haar leden.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

De Stadsdag vindt plaats in:

De Observant

Stadhuisplein 17

3811 LM Amersfoort

Het programma

12.00 uur Gezamenlijke lunch in het restaurant van De Observant

13.00 uur Opening van de voorzitter en start van het middagprogramma

13.00 - 14.20 uur Communicatie door Hanna Wahab

14.20 - 14.40 uur pauze

14.40 - 16.00 uur Ledenwerving door Ada van der Linden

16.00 uur sluiting van de Stadsdag

Aanmelden is mogelijk via een email te sturen naar secretariaat@vasmo.nl.

Wij zien u graag op 17 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van VASMO,

Ada van der Linden

André van Os

Thea Stokmans
Mario van der Straten

Hanna Wahab

Zoeken
Tweets