Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

27 Nov 2017

Verslagje van de workshop "Ledenwerving" tijdens de VASMO stadsdag 17 november 2017 bij de Observant te Amersfoort, door Ada van der Linden

Na een korte inleiding, waarin een beeld werd geschetst van het verloop in ledental vanaf 2009 tot leden, werden de aanwezigen uitgenodigd hun ideeën te spuien over de volgende 4 vragen:

WELKE NIEUWE DOELGROEPEN kunnen we bedenken?

Samenwerken met andere verenigingen? Wat nog meer? Hoe krijgen we meer naamsbekendheid?

Cliëntenraden (via NCZ / LSR / LOC) VAR'en, WMO, MZ-onderwijs

naamsbekendheid: 'reclame' op scholingssite, MZ-site, google, OR-bladen, leden direct mailen

alle leden mogen onder hun naam "lid van VASMO" zetten

samenwerking zoeken met meer opleidngsinstituten (certificering)

inzetten Social Media - vraag het aan 30-minners! - zelf training organiseren

beginnen met de grootste doelgroep: de AS, moet ook het makkelijkst zijn

samenwerken met BVMP eventueel sponsoring / wel waken voor gedwongen winkelnering

WAT doen om bestaande leden vast te houden?

jurisprudentie bijeenkomsten promoten - website veel dynamischer maken en social media

koesteren wat we hebben: intervisie congressen e.d. - scholing/cursusdagen bieden waarbij aandacht voor positie AS

Bieden we wel het juiste? websites: voorbeeldsites bekijken - enquete om inzicht te krijgen

Sectorgerichte of lokale actviteiten? sectorgericht en lokaal organiseren - meer lokale bijeenkomsten (MZ-café's) - lokaal: maandelijks kennis-café

Hele andere/nieuwe activiteiten of ideeën? profileren op social media - FaceBook

HOE gaan we ledenwerving aanpakken?

mond-tot-mond-reclame - maak een pitch à alle leden doen mee, ieder lid werft een 'collega'

ledenwerfavond = bellen naar niet-leden - werken aan bekendheid

via OR-trainingbureaus (vermelding op hun site) / via OR-koepels & NVMZ

folders/voorlichting op onderwijsinstellingen e.a. AS = VAK !!

social media !!! + website dynamischer (we zitten in het digitale tijdperk, folders zijn ouderwets)

WIE gaan het doen? hé! hier zijn geen antwoorden op gekomen ;-)

ANDERE VORMEN van lidmaatschappen?

aspirant lidmaatchap voor AS in opleiding - korting voor AS die in de WW terecht komt (= behoud lidmaatschap) - volgens mij is de hoogte van het lidmaaschap geen probleem, daar ligt het niet aan

combinatielidmaatschap met BVMP - intervisie tegen betaling als niet-lid

bij niet meer in functie gratis of korting tot nieuwe baan als AS

Wat zijn de mogelijkheden voor bedrijfslidmaatschappen? staffelkorting bij meer leden in 1 bedrijf

Wat is acceptabel als korting? bij 10-jarig lidmaatschap 10% korting - voor AS training 1x per jaar ½ dag - hoe langer je lid bent, hoe meer korting

Hoe geef je die korting? loyaliteitskorting - sportgroepjes creeren / jaarlijkse AS-wandeling

op congressen

"cadeautje" voor nieuwe leden? het 1ste ½ jaar gratis / workshop gratis

Eén van de deelnemers nam een geheel blanco vel papier, en kwan met het volgende:

"Volgens mij is de kern dat de medezeggenschap in zijn algemeenheid minder leeft dan pak weg 20 jaar geleden. Essentieel is dus het belang van medezeggenschap goed te omschrijven. Moderne vormen zijn meer gericht op directe participatie. Hoe hier jouw rol in te spelen als AS?"

Daarop werd door de anderen aangevuld:

leergang 4 van MEDE (dialoog & participatie) zitten daar niet-leden?

hiermee ga je de diepte in, eerst de (beknopte) kern - aandachtspunt: positie AS als ZZP

Het bestuur gaat zich over het bovenstaande beraden.

O.a. over de mogelijkheden van bedrijfslidmaatschappen, dat zal dan wel een staturenwijziging betekenen, dus eerst maar eens goed de voors en tegens afwegen, niet alleen het bestuur, ook met jullie, de leden!

Zoeken naar nieuwe doelgroepen, zoals AS'en van clientenraden, ook daar willen we werk van gaan maken.

En ook werden een aantal mogelijkheden genoemd die al bestaan. Zoals meedoen met intervisie tegen betaling voor niet-leden.

Of waarvan het bestuur in het verleden al heeft aangegeven dat niet te willen. Zoals staffelkorting bij meerdere leden in 1 bedrijf (kost meer aan extra administratie dan dat 't oplevert) of samengaan met BVMP (zij hebben deels een andere doelgroep), samenwerking allen op 't informele vlak, zoals we nu ook al doen.

Lokale en/of sectorgerichte activiteiten.

Daar was het afgelopen jaar al wat voor gereserveerd op de begroting. Maar dan hebben we wel jullie hulp nodig, iemand zal binnen zijn sector of regio het initiatief moeten nemen: een datum prikken, een locatie zoeken, eventueel een speciaal onderwerp of spreker (of gewoon netwerken) en een nieuwsberichtje schrijven voor de site en de nieuwsbrief. Meer is het niet! Kosten worden vergoed, 't kost je dus alleen wat tijd. En de kans nieuwe mensen te leren kennen.

Soms werden (vrijwel) gelijke opmerkingen gemaakt bij diverse vragen.

Zoals een dynamischer website en meer gebruik maken van Social Media.

Beide leveren mij nogal wat vragen op!

De site ís pas enkele jaren geleden geheel herzien, de site ís dynamisch. De site wel! Maar om dat dynamische tot zijn recht te laten komen, moet iedereen meedoen, alle leden! Als er regelmatig nieuwtjes, blogs en activiteiten gemeld worden en discussies gevoerd… dan wordt een site dynamisch. Dynamiek is niet iets wat je kunt maken! Dynamiek is iets wat je moet doen! De site is daartoe 'slechts' een hulpmiddel.

En voor Social Media geldt hetzelfde: we kunnen - als bestuur - een Twitter-account, een Linked-In-account en een Facebook-account aanmaken. Maar dan? Zonder direct een trending topic te hoeven worden, zullen de leden wel iets moeten doen. @VASMO #VASMO berichten plaatsen plaatsen plaatsen, discussies voeren. En dan de keuze, ik noemde Twitter, Linked-In en Facebook. Maar wat zie je: gebruik van deze 3 media neemt af, zeker bij de jongere mensen, ik vind we geen 30-minners meer! Die zitten op Instagram, nu, en volgend jaar… wie weet waar? We hebben dus echt die jongeren nodig om ons te helpen de juiste keuze te maken.

Ik ben benieuwd hoe jullie hierover denken, wat we nog "vergeten" zijn en wie hiermee willen helpen!

Zoeken
Tweets