Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

8 Okt 2018

Tijdens de bijeenkomst (najaar 2018) van medezeggenschapsverenigingen en de SER-CBM, heeft de BVMP haar aanbevelingen n.a.v. de rondetafelgesprekken die zij afgelopen voorjaar organiseerden, gepresenteerd. VASMO is hier niet bij aanwezig geweest.

Hier volgt een korte samenvatting.

MZ-organen moeten een goede afspiegeling zijn van hun achterban. Als dat niet lukt, kunnen zij zich laten 'voeden' door niet-leden zitting te laten nemen in commissies. Een goede afspiegeling vraagt om een actieve rol van het MZ-orgaan.

MZ-organen moeten werken aan de relatie met hun bestuurder. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de MZ-cultuur: hard op de inhoud, zacht op de relatie!
Tegenspraak is belangrijk, maar niet altijd constructief. Argumentatie en toonzetting zijn sleutelbegrippen.

MZ-organen zouden moeten adviseren op strategisch niveau. Een dialoog over het strategisch beleid kan leiden tot betere besluitvorming. Gebruik daarvoor álle - dus niet alleen de formele - kanalen! Ook informeel overleg of een training waarbij de bestuurder uitgenodigd wordt.

Een MZ-orgaan bepaalt zelf de waarde van de informatie, wat ze willen ontvangen en de termijnen waarbinnen ze het willen ontvangen. Maak hierover aan het begin van een zittingsperiode goede afspraken met de bestuurder.
Bepaal in een convenant ook: de verwachting van elkaars rollen en geef de ambtelijk secretaris een prominente rol. Dit is essentieel voor de kwaliteit van de medezeggenschap.
Wat je ook vast moet leggen: de faciliteiten, het proces van een adviestraject, overleg met RvC/RvT. Dit voorkomt misverstanden. Zo weet je van elkaar waar je aan toe bent.

Praat ook informeel met elkaar, over de visie en toekomst van de onderneming. Informeel overleg kan helpen bepaalde zaken beter bespreekbaar te maken. Plan deze door het jaar heen.

Zoeken
Tweets