Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

1 Nov 2018

Even voorstellen

Mijn naam is Udo Ras. Ik verzorg sinds 2009 (vanuit mijn eigen trainings- en adviesbureau U.R. Coaching) in samenspraak met de Vasmo elk jaar een 4-daagse training 'Coachen voor de ambtelijk secretaris'. Deze training wordt door de deelnemers unaniem als bijzonder leerzaam, praktisch en waardevol beoordeeld.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is coachen niet per definitie verbonden aan 'leidinggeven'. Coachen is een manier van communiceren met elkaar, ongeacht rangen en/of standen. Je kunt 'coachen' het beste omschrijven als:

- 'Ervoor zorgen dat mensen zichzelf gaan sturen en verantwoordelijkheid gaan nemen voor die zaken

waarvoor zij geacht worden verantwoordelijkheid te nemen, door structuur aan te brengen in hun

gedachten en omgeving'.

Ook in 2019 organiseer ik deze training; mede op verzoek van eerdere deelnemers: zij bevelen deze training voor hun collega's van harte aan! Zij vindt plaats op: dinsdag 12 maart, dinsdag 2 april, dinsdag 16 april en dinsdag 14 mei 2019.

De kosten voor deze 4-daagse cursus bedragen € 1475,00. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal. Over dit bedrag wordt geen BTW berekend in verband met de BTW-vrijstelling voor bedrijfsopleidingen. Locatie: Utrecht, op loopafstand van het station. U hoeft geen lid van de VASMO te zijn om deze training te kunnen volgen!

Inhoudelijke informatie

In deze cursus, die speciaal is toegespitst op het werk van de ambtelijk secretaris, reik ik instrumenten aan en train ik vaardigheden waarmee de deelnemers, in hun eigen praktijksituatie, coachend uit de voeten kunnen. Ik sluit daarbij aan op reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Ruim 90% van de cursus wordt besteed aan oefenen en evalueren. Er wordt niet gewerkt met theoretische rollenspellen en/of van te voren bedachte cases, maar met door de deelnemers zelf ingebrachte actuele werkgerelateerde onderwerpen.

Deelnemers mogen aan het eind van deze cursus onder andere verwachten, dat zij:

* grenzen kunnen stellen met betrekking tot hun 'vraagbaak en adviseursfunctie' door te voorkomen

verwachtingen te wekken of te aanvaarden die zij niet waar kunnen maken;

* resultaatgericht sturing kunnen geven aan mensen die onvoldoende functioneren;

* groepsprocessen kunnen analyseren en acties kunnen ondernemen die ervoor zorgen dat een groep beter

gaat samenwerken en functioneren.

Inschrijven

De training gaat van start bij minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Inschrijven kan tot 4 maart 2019 door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Udo Ras

Havenstraat 5, 2242 LZ Wassenaar, 070 51 187 33, info@urcoaching.nl, www.urcoaching.nl

Zoeken
Tweets