Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

5 Nov 2018

VASMO is een vereniging en netwerk van ruim 550 ambtelijk secretarissen. Ze zet zich in voor profilering en professionalisering van het vak ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsraden in Nederland. De VASMO wordt geleid door een vrijwilligersbestuur bestaande uit ten minste 5 leden. Het bestuur is wegens vertrek van de huidige penningmeester op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het bestuur streeft naar diversiteit in het bestuur. Voor deze vacature wordt gezocht naar een bestuurslid die van nature beschouwend, inspirerend en verbindend is.

Het bestuur van de VASMO is een actief bestuur dat de taken zoveel mogelijk onderling verdeelt.

Profiel penningmeester:

Functie-eisen:

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

  • bewaakt balans tussen financiële en bestuurlijke belangen.
  • heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties.
  • heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een professionele afdeling financiën beschikt.
  • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting, e.d. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen, te controleren.

Specifieke taken:

  • is lid van het bestuur.
  • (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
  • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.

Procedure:

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken en nadere inlichtingen inwinnen, via het secretariaat, bij André van Os, voorzitter bestuur.

Telefoon: 033 - 247 3419
secretariaat@vasmo.nl

Zoeken
Tweets