Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

14 Jan 2019

Het CNV is een van de grootste werknemersorganisaties in Nederland en vertegenwoordigt meer dan 260.000 leden. Het CNV is de vakbond die ervoor wil zorgen dat werknemers het werk met plezier doen en alles uit hun loopbaan kunnen halen. Het CNV bestaat in 2019 110 jaar.

Korte functiebeschrijving:

De ondernemingsraad van CNV Vakcentrale te Utrecht wil zelfstandig en onafhankelijk opereren. Door wekelijks bijeen te komen kan de Ondernemingsraad bovenop de zaken zitten. De ondernemingsraad is een (h)echt team. Van de ambtelijk secretaris wordt verwacht dat hij/zij onderdeel wil uitmaken van dit team en de ondernemingsraad op secretarieel en organisatorisch vlak kan ondersteunen.

Taken zijn onder meer:

 • Verzorgen van inkomende en uitgaande correspondentie;
 • archiefbeheer;
 • zorgdragen voor de organisatie van de wekelijkse werkvergadering;
 • zorgen voor verslaglegging en bewaking van de afspraken (besluitenlijst);
 • zorgdragen voor het opstellen en het verzenden van de vergaderstukken voor de 6-wekelijkse overlegvergadering met de werkgever;
 • ondersteunen van de OR bij de verkiezingen;
 • verzorgen van de redactie, uitvoering en verspreiding van het jaarverslag.

Functie-eisen:

 • secretariële ervaring op HAVO/MBO-niveau;
 • redactionele vaardigheden en ervaring met verslaglegging (notuleren);
 • om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie en kennis van personen en organisatie.
 • Basiskennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

Arbeidsduur: 10 uur per week, arbeidsvoorwaarden en contract in overleg.

Arbeidstijden: in overleg, in ieder geval elke dinsdagmiddag.

Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk

Salarisindicatie: schaal 5, minimaal € 2145,45 maximaal € 3066,67 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur, excl. 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarstoelage.

Informatie opvragen bij en reactie naar: Roy Ramdin, voorzitter OR, telefoon: (030) 751 1157, Postbus 2475, 3500 GL UTRECHT

Of via de mail: r.ramdin@cnv.nl

Uiterste reactietermijn: maandag 28 januari 2019.

Zoeken
Tweets