Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

8 Apr 2019

Op de ALV van 29 maart 2019 zijn Karin Janssen, Karin van Weereld en Christien van Dijk toegetreden tot het bestuur. Christien heeft het stokje overgenomen van Ada van der Linden als penningmeester.

Zoeken
Tweets