Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

8 Apr 2019

Vele, vele vergaderingen heb ik meegemaakt. Mijn verwachting van de Algemene Ledenvergadering van de VASMO op vrijdagmiddag 29 maart jl.? Ik was bang voor drie uur vergaderen met veel discussie over jaarstukken en het reglement. We waren echter binnen één uur klaar door snel en voortvarend vergaderen. De leden hadden na afloop nog energie over. Dat is belangrijk, want na het vergaderen komt het echte werk.

 • De leden gaven groen licht voor de financiële verantwoording, het jaarverslag en de begroting 2019. Ook met de wijzigingen van het huishoudelijk reglement gingen de leden vlot akkoord.
 • Ada van der Linden sloot haar bestuurslidmaatschap na vier jaar af. Heel veel dank voor jouw inzet , Ada!
 • Twee leden stonden meteen al klaar om tot het bestuur toe te treden: Christien van Dijk en Karin van Weereld. Ook aspirantlid Karin Janssen is als volwaardig lid toegetreden. Het bestuur bestaat nu uit zes personen en een zevende persoon heeft belangstelling getoond. 'Een bestuur met meer leden betekent dat we meer kunnen doen', aldus de voorzitter André van Os
 • Karin van Weereld en Peter Vertin van de kascommissie hadden hun taak volbracht en twee leden meldden zich direct aan om de taak voor de komende twee jaar over te nemen (Jannie Meijer en ik). Waar maak je zoiets nog mee tegenwoordig? Bij de VASMO!
 • Het goede nieuws is dat wij als VASMO dit jaar meer activiteiten gaan ontplooien. Het geld gaat weer rollen. Voor mij is dit prettig om te horen, want ik ben als scholier opgegroeid met Keynes (het vergroten van de effectieve vraag en het multiplier -effect, daar gaat het om).
 • Het slechte nieuws is het dalende aantal leden door pensionering en het schrappen in arbeidsplaatsen van ambtelijk secretarissen en adviseurs medezeggenschap.
 • Wat gaan we allemaal doen?
  • Leden werven, leden werven en leden werven,
  • Het congres op vrijdag 5 juli 2019 organiseren over governance of goed bestuur met enkele workshops verzorgd door Cintea,
  • De nieuwe functieomschrijvingen ambtelijk secretaris/adviseur afronden door de werkgroep Create,
  • Een nieuwe Stadsdag organiseren in het najaar (verzoek: wie weet een andere en betere naam voor 'Stadsdag'?)
  • De VASMO-website aanpakken waaronder de pagina Kennisbank en
  • Goed en degelijk doorgaan met de intervisiebijeenkomsten in het land.

De VASMO is volgens mij een vereniging met elan.

Graag tot ziens tijdens de komende VASMO-activiteiten!

Leo van der Linde

Zoeken
Tweets