Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

19 Apr 2019

Inleiding

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft als taak de medezeggenschap en de kwaliteit daarvan in ondernemingen en organisaties te bevorderen. De CBM doet dat op diverse manieren waaronder het ontwikkelen van praktische handreikingen en tools. Met haar producten sluit de CBM graag aan bij de behoefte van haar doelgroepen en heeft daarom het initiatief genomen klankbordpanels in te stellen die met haar meedenken over:

  • Welke onderwerpen moet de CBM aandacht aan besteden;
  • Wat zou de best passende productvorm zijn;
  • Is het conceptproduct begrijpelijk en aantrekkelijk voor de doelgroep.

Graag willen wij u vragen om deel te nemen aan de pool van klankbordleden zodat de producten van de CBM van goede kwaliteit blijven én goed aansluiten bij de doelgroep.

Per gelegenheid wordt een klankbordpanel ingesteld en zal de samenstelling aangepast worden aan het doel en de gewenste input.

Om telkens een ander klankbordpanel te kunnen samenstellen, wordt een pool van mensen opgezet die te kennen hebben gegeven bereid te zijn mee te willen werken.

De pool zal bestaan uit mensen uit diverse gremia:

  • Individuele or-leden uit diverse sectoren;
  • Ambtelijk secretarissen van or's;
  • Bestuurders en hr-medewerkers;
  • sociale partners;
  • Leden van raden van commissarissen en raden van toezicht;
  • Trainingsinstituten en individuele trainers; - Advocaten arbeidsrecht / medezeggenschap; - Onderzoekers / wetenschappers.

Per doelgroep worden ongeveer 15 deelnemers in de pool opgenomen.

Wat verwacht de SER van u?

De SER verwacht van de deelnemers dat zij in principe gedurende een periode van drie jaar bereid zijn om af en toe een enquête in te vullen en een of meer keren in een klankbordpanel zitting te nemen en de CBM van input te voorzien. De deelnemers zullen dus voornamelijk schriftelijk of online om input worden gevraagd, zodat het niet al te veel tijd zal kosten. In een enkel geval zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarbij panelleden uitgenodigd worden. Aan de geleverde prestatie kan het panellid geen rechten ontlenen. Er staat geen vergoeding tegenover.

De SER verwacht van de deelnemers dat zij het vertrouwelijke karakter van de

raadpleging(en) respecteren en hierover niet zullen communiceren met andere (commerciële) partijen.

Wat kan het panellid van de SER verwachten

Panelleden worden in staat gesteld mee te denken over onderwerpen, producten en hun toepasbaarheid voor de doelgroep en op die manier bij te dragen aan de bevordering van de medezeggenschap. Zij krijgen bij realisatie van een product een 'sample' toegestuurd wat zij in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken. In het geval dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd, kunnen de panelleden uiteraard ervaringen met elkaar uitwisselen en hun netwerk uitbreiden.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u opgenomen worden in de pool van klankbordleden, meldt u zich dan aan via ons emailadres: cbm@ser.nl, o.v.v. 'aanmelding pool klankbordpanels'. U krijgt dan spoedig bericht of u geplaatst bent.

Zoeken
Tweets