Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

4 Jun 2019

Bijpraten met collega's, inhoudelijke verdieping, verbreding van je vaardigheden als ambtelijk secretaris … het gebeurt allemaal tijdens het congres dat VASMO en trainings- en adviesbureau CINTEA organiseren op

vrijdag 5 juli 2019 van 10.00 tot 17.00 uur

Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen

Governance is het centrale thema van het plenaire ochtendprogramma.
In een levendige presentatie gaat Robbert van het Kaar in op het toezicht op het bestuur van de organisatie. Waarom is dit een serieuze verantwoordelijkheid? Hoe werkt de driehoek bestuurder - toezichthouder - medezeggenschapsorgaan en wat is de rol van de ambtelijk secretaris daarin?
Vragen waarmee je ook zelf actief aan de slag gaat.

Ook je bestuurder of toezichthouder is van harte welkom bij deze ochtendsessie.

Dr. R.H. (Robbert) van het Kaar is senior onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam,
lid van de
Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER en

lid van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Radiateurenfabriek, Staples Nederland en Basis en Beleid Organisatieadviseurs.

Na de lunch biedt CINTEA een keur aan interactieve workshops aan. CINTEA is een trainings- en adviesbureau op het gebied van medezeggenschap.

De workshops

Financieel beleid en de ambtelijk secretaris
Na deze workshop heeft de relatie van de financiële stukken met het organisatiebeleid voor jou geen geheimen meer en accepteert jouw OR geen adviesaanvraag meer zonder financiële paragraaf.

Medezeggenschap vanuit de bedoeling
De WOR is niet per se synoniem aan de bedoeling van medezeggenschap: invloed van de medewerker op het organisatiebeleid op basis van wederzijdse erkenning. In deze workshop onderzoeken we de verschillen tussen beide benaderingen.

OR, AS en de vertrouwenspersoon
In elke organisatie kunnen zich vormen van ongewenst gedrag voordoen. De werkgever moet medewerkers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting, door beleid, het bevorderen van rolgedrag en het aanstellen van een vertrouwenspersoon. De OR heeft hierin een actieve rol.

Het huis van werkvermogen
Werkvermogen is de balans tussen de mentale en fysieke capaciteiten van een werknemer en de eisen die het werk stelt. Bij een laag werkvermogen is er een reëel risico dat de werknemer moeite heeft om te voldoen aan de eisen van zijn werk, met productiviteitsverlies of uitval tot gevolg. Welke rol heeft de OR in het vergroten van het werkvermogen?

Vierhoeksoverleg; maak je OR Arbo-actief!
Het vierhoeksoverleg van bestuurder, bedrijfsarts, preventiemedewerker(s) en OR speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het Arbobeleid. Hoe haal je meer uit dit vierhoeksoverleg en welke rol heb je daarin als ambtelijk secretaris?

Beginselen van teamontwikkeling
Om de kracht van een team optimaal te kunnen benutten, moet zowel het team als elk individueel teamlid verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling. In deze workshop aandacht voor teamcompetenties, fasen van teamontwikkeling en de ondersteuning van teamontwikkeling.

StrategieWijzer©
StrategieWijzer© is een concrete verkenning in 6 stappen van de ontwikkelingen in de organisatie, speerpunten van bestuurder en OR, talenten binnen de OR, samenwerking binnen de OR en met de bestuurder en de opleidingsbehoeften van OR-leden. Het is een uitstekende basis voor een werkplan. Hoe zet je dit instrument in?

Je investering
Voor VASMO-leden is het congres inbegrepen in het lidmaatschap.
Wel geldt er een no-show-vergoeding bij niet-tijdig annuleren.
BVMP-leden: € 82,50
Kosten voor niet-leden van VASMO of BVMP: € 225

Aanmelden
Voor het complete programma en inschrijven klik je hier https://ikwordambtelijksecretaris.nl/aanmeldformulier-vasmo-conferentie-5-juli-2019/

Zoeken
Tweets