Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen in Nederland

Inloggen

Annuleren

17 Jul 2019

Zo'n 85 ambtelijk secretarissen bevolkten op 5 juli 2019 het zonovergoten Landgoed De Reehorst, waar congrescentrum Antropia zijn deuren én tuinen had geopend voor het VASMO-congres, dit jaar georganiseerd in samenwerking met CINTEA trainers en adviseurs.


In zijn openingswoord benoemde voorzitter André van Os de snel opeenvolgende ontwikkelingen in de medezeggenschap en de noodzaak van vernieuwing, verjonging en verversing van de vereniging.


Mirjam Bach, beleidsmedewerker van de SER, schetste de hoofdtaken van de SER. Een daarvan is het bevorderen van de medezeggenschap in Nederland, door scholing en opleiding te stimuleren, te bemiddelen in conflicten en te fungeren als vraagbaak voor medezeggenschapsorganen (cbs@ser.nl).


En dan het thema van de ochtend: Governance - grofweg de wijze van besturen van organisaties, inclusief verantwoording en toezicht. Met als hoofdmoot de visie van dr. Robbert van het Kaar op de "Gouden Driehoek" die WOR-bestuurder, OR en toezichthouder vormen.


"Toezichthouders zijn gek," zo hield hij zijn publiek voor, "als zij zich niet beijveren voor een een-op-een-relatie met de OR! Immers, daar moet de relevante informatie vandaan komen, aanvullend op de informatie die ze voorgeschoteld krijgen van het bestuur op wie zij toezicht houden. Een goede relatie van toezichthouder en OR bevordert het machts- en bestuurlijk evenwicht in de organisatie. En hoe sterker de bestuurder zich daartegen verzet, hoe meer reden er zal zijn om die relatie aan te gaan."


Die directe relatie met leden van Raden van Commissarissen of Raden van Toezicht zou tot stand kunnen komen via de voordrachtscommissaris, waarvan in sommige sectoren sprake is. Tot verbazing van Van het Kaar maken echter weinig ondernemingsraden gebruik van dat recht.


Ook het artikel 24-overleg is een goede ingang. Vanzelfsprekend wordt de basis voor rechtstreeks contact bij voorkeur gelegd wanneer er geen crisis of conflict dreigt, zodat men elkaar in turbulenter perioden gemakkelijk weet te vinden.


De deelnemers wisselden ervaringen, tips en best practices uit. Enkele daarvan:

  • Het is hoog tijd dat er ook binnen de (rijks)overheid toezicht op het bestuur van de organisatie komt.
  • Benadruk vooral de meerwaarde van onderling contact voor de toezichthouder, voor de bestuurder en dus voor de organisatie.
  • Zet eerste stappen door toezichthouders uit te nodigen voor een Overlegvergadering over een belangrijk adviesplichtig onderwerp of voor een personeelsraadpleging of debat.


CINTEA vulde de middag in met workshops naar keuze, ontwikkelgericht en variërend van filosofisch tot heel praktisch. Doorgronden van financieel beleid, het opzetten van een vierhoeksoverleg Arbo, het zoeken van een balans in mentale en fysieke belasting, systemen en structuren versus de 'bedoeling', het optimaal benutten van de competenties van teamleden en strategieontwikkeling passeerden de revue.


Met een gemiddelde waardering van een 8-min is de dag geslaagd te noemen. Perfect? Nee, dat niet. We nemen de verbeterpunten mee naar het congres 2020.


Inmiddels staat de volgende activiteit in de steigers: op 1 oktober a.s. verzorgt De Voort Advocaten een verdiepingscollege medezeggenschapsrecht.


Met het oog op de vakanties start de inschrijving daarvoor omstreeks 1 september a.s.

Commissie Opleidingen

Zoeken
Tweets